Zápis z výborové schůze Klubu Kulturistiky Uherské Hradiště 5.5.2014

11.05.2014 06:42

Zápis z výborové schůze Klubu Kulturistiky

Uherské Hradiště

 

Dne :              5.5.2014

Přítomni:                Cetkovský Martin, Dostál Libor, Kohoutek Jaroslav, Lapčík Petr, Němec Jiří

Omluveni :       -

Příští schůze:    16.června 2014

 

 

 

1)    Valná hromada „ Svazu Kulturistiky“ v Brně.

         Zúčastnil se zástupce výboru KK pan Jiří Němec. Hlavní účel - volba nového předsedy. Byl zvolen Martin Jebas. Zůstáváme členem Svazu, závazky ani dotace na podporu činnosti pro náš klub z toho zatím žádné neplynou.

2)      Platby příspěvků na II. Pololetí 2014.

         Stav k 5.5.2014 - 13 nezaplacených příspěvků. U těchto jedinců byla provedena blokace karet, další postup je v souladu se stanovami Klubu (viz čl.2B odst.c) „při nedodržení termínu placení finančních náležitostí bude členu uložena paušální pokuta za pozdní platbu ve výši 100 Kč. Dny prodlení se začínají počítat od následujícího dne, kdy vypršel termín pro platbu. Maximální délka prodlení je 30 dní, po té je členství zrušeno.“

 

Aktuální stav členské základny je 80 lidí. Předpokládané navýšení pro další období je maximálně o 5 nových členů.

 

3)    Členové závodní skupiny, kteří podali závazné přihlášky k závodní činnosti v roce 2014:

Cetkovský Martin (vedoucí závodní skupiny)

Juriga Petr

Hruška Tomáš

Hruška Zdeněk

Paluříková Veronika

Pekárek Přemysl

 

Nejbližší závody (členové v přípravě):

7.6. MM SK (naturální): Tomáš a Zdeněk Hruška, Veronika Paluříková

14.6 MM ČR (naturální): Brno; Tomáš a Zdeněk Hruška, Patrik Pekárek

28.6 MS World Slovensko, Nitra - dle dosažených výsledků na předchozích závode (MM ČR, SK)

 

4)    Jarní brigáda v posilovně 24.5.2014  - 25.5.2014

         V plánu je malování prostor posilovny, s ohledem na rozsah prací je brigáda rozložena do 2 dnů.

 

I.Sobota 24.5.2014 (7.00 – 16.00 hod)

a.    7.00  – 10.00; vystěhování posilovny (cca 10 lidí)

b.    10.00 – 13.00; malování, pomoc malíři (2 – 3 lidé)

c.    13.00 – 16.00; malování, pomoc malíři (2 – 3 lidé)

 

II.Neděle 25.5.2014 (8.00 – 12.00 hod)

a.    Nastěhování, úklid po malíři (min.10 lidí, radějí více !!)

 

Závazné přihlášky na jednotlivé termíny a časy brigády proveďte na vyvěšených seznamech. Doplnit nejpozději do 20.5.2014

 

5)    Obnova osvětlení v prostorách posilovny - p. Dostál zajistí v součinnosti s vedením Slovácké Slavie (p.Uherka) – bude dořešeno v květnu.

 

6)Pochvala, poděkování

         Výbor Klubu děkuje všem účastníkům 2. Ročníku soutěže v mrtvém tahu který proběhl dne. Jménem celého oddílu gratulujeme reprezentantům Klubu za dosažené vynikající výsledky.

Zpět

Vyhledávání

KULTURISTIKA UH© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode